Zadzwoń śmiało

Jestem psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (aktualnie na 3 roku). Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 19 lat pracuję w szkole jako nauczyciel i wychowawca. Towarzyszę i pomagam dzieciom oraz młodzieży, ale także ich rodzicom w pokonywaniu i rozwiązywaniu wielu problemów.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska" w Bydgoszczy, a od grudnia b.r. będę zdobywać je na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy.

Jako terapeuta  przestrzegam Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, w związku z czym pracę swoją  poddaję  regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy, oprócz terapii ekspresywnej oraz wspierającej,  korzystam także z modelu terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP – Transference-Focused Psychotherapy). Stosowana jest ona w leczeniu pacjentów z zaburzeniami osobowości, szczególnie u osób cierpiących na zaburzenie typu borderline (osobowość graniczna/z pogranicza).

 

Oferuję pomoc młodzieży od 12 roku życia w zakresie:

zaburzeń opozycyjno-buntowniczych,

 zaburzeń zachowania,

niskiego poczucia własnej wartości,

problemów emocjonalnych, rówieśniczych, relacyjnych w rodzinie,

 w czasie kryzysu (żałoba, rozwód rodziców)

 

Oferuję również pomoc osobom dorosłym, które na co dzień cierpią z powodu:

zaburzeń nastroju,

zaburzeń lękowych,

zaburzeń osobowości,

trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,

poczucia braku satysfakcji z życia,

niskiej samooceny,

różnego rodzaju kryzysów psychicznych związanych z żałobą czy rozwodem.

 

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się przede wszystkim o relację terapeutyczną, czyli więź, jaka buduje się pomiędzy pacjentem a terapeutą w procesie leczenia. Relacja ta jest przestrzenią, w której pacjent ma szansę odtwarzać oraz modyfikować utrwalone wzorce sposobów funkcjonowania w relacjach interpersonalnych oraz przeżywania samego siebie. Pozwala to na głębszą integrację tożsamości, co umożliwia i ułatwia doświadczanie satysfakcji w życiu osobistym, w relacjach z innymi, w życiu zawodowym.

Praca skoncentrowana jest nie tylko na usunięciu objawów, ale przede wszystkim na wprowadzeniu trwałej zmiany w strukturze osobowości pacjenta, jego sposobie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost satysfakcji z życia i lepsze samopoczucie.

 

 

 

 

mgr. Magdalena Sobolewska

Psychoterapeuta

 - w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie Psychoterapii Psychodynamicznej

 

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8