Mgr Justyna Sejdowska-Szrajber

Psycholog, pedagog resocjalizacji. Zna od wewnątrz specyfikę pracy w służbach mundurowych – od prawie 10 lat na co dzień pełni służbę w zakładzie karnym. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego, służbę pełniła także w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Obecnie jest starszym psychologiem działu penitencjarnego. Diagnoza, pomoc psychologiczna, interwencja w sytuacjach kryzysowych, psychoedukacja to główne obszary jej pracy.  Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia  Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Ponadto ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest w trakcie rocznego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej. W pracy psychologa integruje podejście poznawczo-behawioralne z psychodynamicznym rozumieniem człowieka.  

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, seksuolog.  Zatrudniona w Służbie Więziennej przez 16 lat zajmując kolejno stanowiska psychologa Działu Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, psychologa Działu Penitencjarnego, a następnie kierownika Działu Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.  Zajmowała się diagnozą osób pozbawionych wolności, planowaniem ich terapii, udzielaniem im pomocy psychologicznej, prowadzeniem terapeutycznych oddziaływań grupowych. Jednocześnie pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia zdobytego na przestrzeni lat pracy w jednostce penitencjarnej. Warsztat składa się z dwóch części.

1. Podczas pierwszej części warsztatu skupimy się na przebiegu pierwszych rozmów ze skazanym/podopiecznym. Podpowiemy o co warto zapytać i jaki to ma wpływ na budowanie autorytetu. Rozważymy jakie pytania warto zadawać i jak poradzić sobie z oporem bądź agresją. Dokonamy także analizy komunikatów niewerbalnych jakie mogą pojawiać się u rozmówcy i pokażemy jak je interpretować i w jaki sposób na nie reagować. 
• Poznasz schemat prowadzenia rozmowy wstępnej.
• Zdobędziesz konkretne narzędzia do radzenia sobie z oporem rozmówcy i reagowania na sytuacje kryzysowe. 
• Poszerzysz swój warsztat o działanie w sytuacji trudnej.
• Dowiesz się jak budować swój autorytet.
• Poznasz specyfikę pracy resocjalizacyjnej.
 
2. Druga część warsztatu skupiona będzie na diagnozie i planie pracy. Trafnie postawiona diagnoza stanowi bowiem punkt wyjścia do dalszej optymalnej pracy z podopiecznym. Pozwala na zidentyfikowanie obszarów deficytowych nad którymi należy pracować, ale także wskazuje  na zasoby danego człowieka stanowiące swego rodzaju bazę wyjściową. Rozpoczynasz pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, posiadasz wiedzę teoretyczną, którą chcesz poszerzyć o praktyczne spojrzenie?
Zapraszamy na warsztat podczas, którego:
• Poznasz czynniki determinujące jakość kontaktu diagnostycznego i dynamizujące przebieg tego kontaktu w praktyce.
• Poznasz czynniki zakłócające przebieg kontaktu diagnostycznego, a także wyznaczające profesjonalizm diagnosty w praktyce. 
• Dokonasz diagnozy na zaprezentowanym studium przypadku.
• Zaprojektujesz indywidualny plan pracy.
 
 
Czas trwania 16h
Terminy: 13-14.01.2024r.
Terminy: w trakcie naboru
Miejsce: Centrum Zdrowia Psychicznego Balance Łochowo (k. Bydgoszczy)
Maksymalna liczba osób: 16
Cena: 500 zł
* Realizacja w ramach statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Mgr Monika Grabowska

Warsztaty:

"Praca za murem"

Zbliżasz się do ukończenia studiów, bądź jesteś już absolwentem i zamierzasz pracować w instytucjach resocjalizacji i ośrodkach zajmujących się profilaktyką, w tym: w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach resocjalizacji osób uzależnionych oraz punktach konsultacyjnych, w zakładach karnych, aresztach śledczych, a także jako kurator sądowy, bądź jako wychowawca w placówkach, w których przebywają osoby niedostosowane społecznie? A może już pracujesz z osobami niedostosowanymi społecznie i chciałbyś/chciałabyś  poszerzyć swój warsztat pracy i w bezpiecznych warunkach przećwiczyć pewne kwestie i obszary? To warsztat dla Ciebie!

Warsztaty poprowadzą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia rodzica już wkrótce

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

16-18 lat

I EDYCJA - CYKL 12 SPOTKAŃ TERAPII GRUPOWEJ DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT

Naszą ideą jest praca systemowa z rodziną. Chcielibyśmy zaproponować Państwu zajęcia wspomagające rozwój i wychowanie dzieci z trudnościami takimi jak Zespół Aspergera, ADHD, ADD, Autyzm.

Koszt zajęć TUS (cykl 12 spotkań) płatność za miesiąc z góry, około 4 spotkania w miesiącu - koszt jednego spotkania to 110 zł.

Wstępna konsultacja jednorazowo 200 zł.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką trenera, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Ilość osób w grupie max. 5

Grupa rozpocznie spotkania 4.12.2023 r. (spotkania będą realizowane w poniedziałki).

W Łochowie przy ul. Klonowej 8.

Grupa będzie prowadzona przez Panią mgr Justynę Sejdowską-Szrajber - psycholog, pedagog resocjalizacji, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. Pani Justyna pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi od 8 r.ż. Odbyła szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR),ukończyła studium psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Więcej informacji na temat Pani Justyny można uzyskać na stronie www.czpbalance.pl w zakładce „Specjaliści”.

Zapisu do grupy można dokonać

telefonicznie:570-022-201, email:rejestracja@czpbalance.pl,

lub przez Facebooka.

* Realizacja w ramach statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

13-15 lat

I EDYCJA - CYKL 12 SPOTKAŃ TERAPII GRUPOWEJ DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13-15 LAT

Naszą ideą jest praca systemowa z rodziną. Chcielibyśmy zaproponować Państwu zajęcia wspomagające rozwój i wychowanie dzieci z trudnościami takimi jak Zespół Aspergera, ADHD, ADD, Autyzm.

Koszt zajęć TUS (cykl 12 spotkań) płatność za miesiąc z góry, około 4 spotkania w miesiącu - koszt jednego spotkania to 110 zł.

Wstępna konsultacja jednorazowo 200 zł.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką trenera, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Ilość osób w grupie max. 5

Grupa rozpocznie spotkania 7.12.2023 r. (spotkania będą realizowane w piątki).

W Łochowie przy ul. Klonowej 8.

Grupa będzie prowadzona przez Panią mgr Justynę Sejdowską-Szrajber - psycholog, pedagog resocjalizacji, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. Pani Justyna pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi od 8 r.ż. Odbyła szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR),ukończyła studium psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Więcej informacji na temat Pani Justyny można uzyskać na stronie www.czpbalance.pl w zakładce „Specjaliści”.

Zapisu do grupy można dokonać

telefonicznie:570-022-201, email:rejestracja@czpbalance.pl,

lub przez Facebooka.

* Realizacja w ramach statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

Oferta z zajęć grupowych

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Poznaj naszych specjalistów

mgr JUSTYNA SEJDOWSKA-SZRAJBER

Psycholog, pedagog resocjalizacji, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny.

W zawodzie od 2014 roku.

 

dr n. med. INGA DZIEMBOWSKA

Psycholog, neuropsycholog, treningi umiejętności psychologicznych. 

W zawodzie 8 lat.

mgr MONIKA GRABOWSKA

Psycholog, seksuolog, specjalista 

psychoterapii uzależnień 

W zawodzie od 2005 roku. 

Zobacz więcej