Centrum Zdrowia Psychicznego "BALANCE"

Zadzwoń śmiało

Absolwentka Uniwersytetu im . A. Mickiewicza w Poznaniu, oligofrenopedagog, surdopedagog, tutor i coach w edukacji, trener w zakresie kompetencji kluczowych i edukacji włączającej. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe. Podstawą mojej pracy jest nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych, a także stworzenie przestrzeni i możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka. Jako tutor pomagam dzieciakom uwierzyć w swoje możliwości. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, odpowiadając na jego specyficzne potrzeby. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad 30 lat pracuję w szkole specjalnej jako nauczyciel języka polskiego oraz prowadząc zajęcia rewalidacyjne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Jestem wykładowcą akademickim w zakresie języka migowego.

 

 

 

 

 

Magdalena Wrzesińska

Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości dziecka. Edukacja i rewalidacja osób z uszkodzonym słuchem. Nauka języka migowego.

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8