Napisz wiadomość
Temat
Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Trudności w uczeniu się to szeroka kategoria problemów, które dotyczą procesu zdobywania, przetwarzania i przechowywania informacji.

 

Przyczyny trudności w uczeniu się Przyczyny trudności w uczeniu się są zróżnicowane i mogą wynikać z wielu czynników, takich jak:

Czynniki biologiczne – np. zaburzenia neurologiczne, choroby genetyczne, uszkodzenia mózgu lub innych narządów zmysłów1.

Czynniki środowiskowe – np. niedobór stymulacji sensorycznej, niedostateczne wsparcie rodzinne, nieodpowiednie warunki edukacyjne, niski poziom motywacji do nauki, trudne warunki socjoekonomiczne1.

Czynniki psychologiczne – np. zaburzenia emocjonalne, trudności w koncentracji, trudności w procesowaniu informacji, trudności z uwagą, trudności w zapamiętywaniu.

Objawy

Objawy trudności w uczeniu się mogą się różnić w zależności od rodzaju problemu. Mogą obejmować:

 

  • Trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia.
  • Trudności w przyswajaniu i przetwarzaniu informacji słownych, graficznych lub matematycznych.
  • Problemy z zapamiętywaniem faktów, dat, imion, nazwisk.
  • Trudności w rozumieniu zasad i koncepcji, np. związanych z naukami ścisłymi.
  • Trudności w organizowaniu myśli, planowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Leczenie trudności w uczeniu się Dzieci z dysleksją rozwojową powinny korzystać z terapii pedagogicznej, która ma charakter korekcyjno-kompensacyjny. Dzieci ze stwierdzoną trudnością do nauki mają prawo do metod uczenia w szkole, dostosowanych do swoich potrzeb przez nauczyciela. Ważne jest, aby jednostka z trudnościami w uczeniu się otrzymała odpowiednie wsparcie i opiekę. Osoby z trudnościami w uczeniu się mogą skonsultować się z psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą czy specjalistą medycznym, w zależności od potrzeb i przyczyn problemu.

 

Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólne i mogą nie dotyczyć wszystkich osób doświadczających trudności w uczeniu się. Każda osoba jest inna i może doświadczać różnych objawów lub reagować na leczenie w różny sposób. Jeśli masz pytania dotyczące trudności w uczeniu się, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą służby zdrowia.

 

 

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

30 października 2023

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ