Centrum Zdrowia Psychicznego "BALANCE"

Zadzwoń śmiało

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oligofrenopedagog, socjoterapeuta ,doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, trener procesu grupowego, coach, trener w zakresie kompetencji kluczowych i edukacji właczającej,. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z lekką niepełnosprawnością intelektualną, pracuję w szkole specjalnej w charakterze nauczyciela języka polskiego i doradcy zawodowego, zajmuję się terapią pedagogiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Znam wartość wiedzy, kompetencji i doświadczenia a moim priorytetem jest wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Wiem, że aby pomóc, często potrzeba czasu i cierpliwości, ale nade wszystko bezwarunkowej akceptacji. Tymi zasadami kieruję się w swojej pracy zawodowej.

 

 

 

 

Karolina Czajkowska

Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zaburzenia zachowania i agresji. Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych.

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8