Centrum Zdrowia Psychicznego "BALANCE"

Zadzwoń śmiało

Jestem psychologiem. Pracuję z rodzicami i dziećmi, szczególnie tymi w wieku 3-10 lat.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku - psychologia (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna).Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując w przedszkolu i żłobku oraz prowadząc zajęcia dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Posiadam także doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

 

Najmłodszym z uważnością i cierpliwością towarzyszę w pokonywaniu trudności i wyzwań codzienności. Wspieram świeżo upieczonych rodziców w odnalezieniu się w nowej roli, w zrozumieniu i zbudowaniu więzi z dzieckiem. Chętnie wzmacniam także rodziców, którzy doświadczają trudności w procesie wychowania. Towarzyszę w pracy nad dobrymi relacjami w rodzinie. Pomagam mierzyć się z trudnościami i wyzwaniami osobistymi. Bliskie są mi wartości porozumienia bez przemocy (NVC), postawa akceptacji i nieoceniania, szukanie potrzeb stojących za zachowaniami, dbanie o równowagę. Zależy mi na pracy w oparciu o dobrą relację z dzieckiem i rodzicami, która opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu i życzliwości.

Obszary pracy i trudności, z jakimi można do mnie się zgłosić: - wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka (komunikacja, empatia, sposób bawienia się, rozwój poznawczy i emocjonalny)- trudności emocjonalne (nieśmiałość, lęki, złość)- trudności w relacjach - rodzic- dziecko i między rodzeństwem- kłopoty w adaptacji do przedszkola/ żłobka/ szkoły- zachowania agresywne - trudności w relacjach rówieśniczych- nadmierne korzystanie z nowych technologii (komputer, telefon, tablet)- trudności wychowawcze- rodzina przechodzi duże zmiany (np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka).

 

 

NA PIERWSZĄ WIZYTĘ ZAPRASZAM SAMYCH RODZICÓW DZIECKA. 

Na pierwszym spotkaniu odbywa się zebranie wywiadu psychologicznego, który jest niezbędnym elementem naszej współpracy. Proszę o przybycie wyłącznie rodziców/opiekunów dziecka. Dwoje rodziców obecnych na spotkaniu gwarantuje pełniejszy efekt terapeutyczny

 

 

 

 

 

 

mgr Anna Czarnecka

Psycholog

Centrum Zdrowia Psychicznego BALANCE

Płatności za poradnictwo świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

72 1090 1072 0000 0001 4273 6070

Santander Bank

tytułem „Psychoterapia.”

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 20:00

Wtorek

8:00 - 20:00

Środa

8:00 - 20:00

Czwartek

8:00 - 20:00

Piątek

8:00 - 20:00

Łochowo Balance,Balance Łochowo
Łochowo Balance,Balance Łochowo

czpbalance.pl

Rejestracja telefoniczna:

+48 570 022 201

Rejestracja on-line: 

rejestracja@czpbalance.pl

86-065 Łochowo k/Bydgoszczy ul. Klonowa 8